Es Fangar är en gammal jordbrukstomt som man har odlat på sedan 1300-talet. Man har bara haft 3 ägare under all den tid. Den nuvarande ägaren förvärvade godset vid millenieskiftet och har utvecklat det till en ekologisk gård i världsklass.

www.es-fangar.com

368.00 kr
256.00 kr

Vita viner

Sa Fita 2018

325.00 kr

Röda viner

Son P 2017

269.00 kr

Vita viner

Sa Sivina 2018

240.00 kr