Es Fangar är en gammal jordbrukstomt som man har odlat på sedan 1300-talet. Man har bara haft 3 ägare under all den tid. Den nuvarande ägaren förvärvade godset vid millenieskiftet och har utvecklat det till en ekologisk gård i världsklass.

www.es-fangar.com