Es Fangar är en gammal jordbrukstomt som man har odlat på sedan 1300-talet. Man har bara haft 3 ägare under all den tid. Den nuvarande ägaren förvärvade godset vid millenieskiftet och har utvecklat det till en ekologisk gård i världsklass.

www.es-fangar.com

205.00 kr
342.00 kr
481.00 kr
205.00 kr

Vita viner

Tw Tw White 2016

205.00 kr

Vita viner

Sa Fita 2017

262.00 kr